Програма за обучение на европейските консултанти

Програмата за развитие на компетентностите на европейските консултанти е разработена с участието на БАУКО. През октомври Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) приключва изпълнението на двугодишен проект European Management Consultant – competency development programme 2015-1-L01-KA202-017065 (Европейски управленски консултант – програма за развитие на компетентностите), финансиран от програма Еразъм+. В...

Продължи да четеш

Обучение на обучители по управленско консултиране

Обучението е част от проекта „Европейски управленски консултант – програма за развитие на компетентностите“. Курс за обучение на обучители по управленско консултиране бе проведен в Краков, Полша в периода 18-22 септември 2017 г. В него взеха участие 25 консултанти от България, Дания, Исландия, Нидерландия и Полша, сред които седем от...

Продължи да четеш

Пилотен курс за управленски консултанти

Пилотният курс за управленски консултанти е част от проекта „Европейски управленски консултант – програма за развитие на компетентностите“. Той има за цел да способства за повишаване на стандартите на професията управленски консултант. Първият етап се проведе в Копенхаген, Дания в периода 30 ноември – 3 декември 2016 г. Проектът се...

Продължи да четеш