БАУКО е член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (International Council of Management Consulting Institutes, ICMCI), познат още като CMC Global.

Тази глобална консултантска мрежа обхваща 51 държави и повече от 64 000 членове, които работят активно за повишаване на престижа на консултантската професия, налагане на професионални стандарти и насърчаване на високи етични норми.

БАУКО е пълноправен член на ICMCI от 2001 г. Асоциацията е единствената организация в България, която е акредитирана да присъжда квалификационната степен Certified Management Consultant (СМС).

Гергана Мантаркова, председател на УС на БАУКО, е избрана за член на Борда на ICMCI за втори мандат за периода 2022 – 2025 година.

Като част от глобалната консултантска общност БАУКО способства за обмена на ценни знания и утвърждаване на управленското консултиране като професия, която движи напред социалното и икономическо развитие.