Определяне на правилната цена

Клиентите се намират в патова ситуация. Проучванията показват, че нямат избор и се налага да използват външна подкрепа, но в същото време имат по-малко пари на разположение. И какво правят, за да заобиколят тази пречка? Принуждават фирмите да свалят ставките. За реализирането на растеж в консултантската индустрия и по-общо в...

Продължи да четеш

Финансовите инструменти

Павел Лисев, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Фонда на фондовете Финансовите инструменти представляват специализирани схеми за финансиране със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), от  националния бюджет, както и с допълнително привлечени средства от частния и публичния сектор. Те могат да бъдат дългови инструменти (кредити,...

Продължи да четеш

От стратегия към реализация: ICMCI с поглед към бъдещето

Робърт Боденщайн, президент на ICMCI Стратегията на Международния съвет на управленските консултантски институти (ICMCI) е основополагащият за дейността на организацията документ, който остава в пълна сила без необходимост от изменения. ICMCI продължава да се стреми „да бъде лидер в развитието на управленското консултиране като глобална професия, която способства за социален...

Продължи да четеш

Екологични аспекти на докладването на корпоративната устойчивост

Мирослава Тодорова, изпълнителен директор, и Адриана Колева, експерт „Околна среда“, Еф Си Джи Поввик Европейските стандарти за докладване на корпоративната устойчивост включват 5 стандарта в стълб „Околна среда“, които покриват следните подтеми: климатични промени замърсяване води и морски ресурси биоразнообразие използване на ресурси и кръгова икономика. На пръв поглед изискванията...

Продължи да четеш

Устойчивият бизнес модел: административна тежест или нова възможност?

Гергана Пападопулу, управител „Файненшъл маркет сървисиз“ С нарастващото внимание към екологичните и социалните въпроси, устойчивият бизнес модел се превръща в основен фокус за много компании. Но дали въвеждането на устойчив бизнес модел представлява допълнително административно бреме за бизнеса, или по-скоро отваря врати към нови възможности за развитие и иновации? За...

Продължи да четеш

Новости в европейската регулаторна рамка за устойчиви финанси и докладване на корпоративна устойчивост

Кристина Стефанова, мениджър „Устойчивост“, Мазарс Зелената таксономия на ЕС Регламентът „Зелената таксономия“ е приет през юни 2020 г. от Европейския съюз и е ключов елемент от европейския план за финансиране на устойчив растеж. Целите на Таксономията са две: да насърчи компаниите да изчислят каква част от портфейла може да бъде...

Продължи да четеш

Кои сектори на професионални услуги ще бъдат устойчиви през 2024 година?

Прогнозите за растеж и доверието на клиентите са все по-колебливи, от което следва, че решаваща за вземането на инвестиционни решения през тази година ще бъде ясната представа за възможностите в отделните сектори. В настоящия материал са разгледани данните на Source за пазара в шест особено интересни области на професионални услуги,...

Продължи да четеш

Тенденции и посоки през 2024 година

Гергана Мантаркова, Председател на Управителния съвет на БАУКО и член на Борда на ICMCI Надявам се новата 2024 година да започва успешно за всички. С поглед напред, с удоволствие споделям тенденции в дейността на БАУКО с потенциал за растеж, които определят посоки за развитие на професионалната ни общност. Стимулиране на...

Продължи да четеш

Адаптивна интелигентност: от тенденция до стандарт

„Днешният консултант, осъзнавайки собствената си роля, е призван да предлага и обсъжда нови насоки за нови предизвикателства“. С тези думи папа Франциск се обръща към консултантите от Deloitte Global по време на среща през м. септември 2023 година. Какво може да направи консултантът при вземане на решения в сегашната трудна...

Продължи да четеш

Възможности на изкуствения интелект в консултантския бизнес

Големите езикови модели (на английски език: large language models, LLM) осигуряват гигантски статистически възможности, като ChatGPT на практика представлява комплексен статистически автомат, трениран на базата на огромно текстово съдържание. По същество ChatGPT въвежда радикална промяна, защото променя начина, по който хората взаимодействат с компютрите и информацията. Фундаменталната промяна на езиковите...

Продължи да четеш