Дискусия относно плана за дейността на БАУКО

В плана за дейността на БАУКО тази година се включват нови моменти, които са стимулирани както от международните тенденции в развитието на професията, така и от прогресиращото разбиране за нашата роля. Темата провокира динамична дискусия по време на проведената на 2 юли онлайн срещата между членовете. Планирани новости По-долу споделяме...

Продължи да четеш

Определяне на правилната цена

Клиентите се намират в патова ситуация. Проучванията показват, че нямат избор и се налага да използват външна подкрепа, но в същото време имат по-малко пари на разположение. И какво правят, за да заобиколят тази пречка? Принуждават фирмите да свалят ставките. За реализирането на растеж в консултантската индустрия и по-общо в...

Продължи да четеш

Финансовите инструменти

Павел Лисев, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Фонда на фондовете Финансовите инструменти представляват специализирани схеми за финансиране със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), от  националния бюджет, както и с допълнително привлечени средства от частния и публичния сектор. Те могат да бъдат дългови инструменти (кредити,...

Продължи да четеш

От стратегия към реализация: ICMCI с поглед към бъдещето

Робърт Боденщайн, президент на ICMCI Стратегията на Международния съвет на управленските консултантски институти (ICMCI) е основополагащият за дейността на организацията документ, който остава в пълна сила без необходимост от изменения. ICMCI продължава да се стреми „да бъде лидер в развитието на управленското консултиране като глобална професия, която способства за социален...

Продължи да четеш

Среща на Европейския хъб на ICMCI

Европейският хъб на Международния съвет на управленските консултантски институти (ICMCI) се събра за първа присъствена среща след пандемията на 6 и 7 юни 2024 г. Събитието се проведе в София, като домакин беше БАУКО. В срещата се включиха участници от единайсет страни, като за първи път имаше и представители на...

Продължи да четеш

БАУКО приветства Найри Масихи като СМС

Имаме удоволствието да съобщим новината, че Найри Масихи премина успешно през процедурата за квалифициране като сертифициран управленски консултант (СМС). Поздравления! Найри Масихи има опит в различни сфери на управленското консултиране, включително финанси и отчетност, стратегии и развитие на организациите, проучване и стартиране на нови бизнеси. От 2017 г. е част...

Продължи да четеш

Институционална подкрепа за младите консултанти

Имаме удоволствието да споделим, че БАУКО заедно с двадесет и един институти по управленско консултиране от целия свят сформира основополагаща група, която предложи и защити успешно пред Международния съвет на управленските консултантски институти (ICMCI) обосновка за създаване на официална общност на млади колеги под името ICMCI Future Leaders. Общността ICMCI...

Продължи да четеш

Екологични аспекти на докладването на корпоративната устойчивост

Мирослава Тодорова, изпълнителен директор, и Адриана Колева, експерт „Околна среда“, Еф Си Джи Поввик Европейските стандарти за докладване на корпоративната устойчивост включват 5 стандарта в стълб „Околна среда“, които покриват следните подтеми: климатични промени замърсяване води и морски ресурси биоразнообразие използване на ресурси и кръгова икономика. На пръв поглед изискванията...

Продължи да четеш

Устойчивият бизнес модел: административна тежест или нова възможност?

Гергана Пападопулу, управител „Файненшъл маркет сървисиз“ С нарастващото внимание към екологичните и социалните въпроси, устойчивият бизнес модел се превръща в основен фокус за много компании. Но дали въвеждането на устойчив бизнес модел представлява допълнително административно бреме за бизнеса, или по-скоро отваря врати към нови възможности за развитие и иновации? За...

Продължи да четеш

Новости в европейската регулаторна рамка за устойчиви финанси и докладване на корпоративна устойчивост

Кристина Стефанова, мениджър „Устойчивост“, Мазарс Зелената таксономия на ЕС Регламентът „Зелената таксономия“ е приет през юни 2020 г. от Европейския съюз и е ключов елемент от европейския план за финансиране на устойчив растеж. Целите на Таксономията са две: да насърчи компаниите да изчислят каква част от портфейла може да бъде...

Продължи да четеш