Все още няма коментари

Динамика на икономиките в Централна Азия

Любомир Гетов СМС коментира динамиката на икономиките в Централна Азия в предаването „Клуб Investor“ на Bloomberg.tv.

„Развитието на региона започна да се осмисля като задача на самия регион, без вмешателството на велики сили… Виждат все повече индикации, че в бъдеще в страните от Централна Азия ще има все повече инфраструктурни проекти и ще се засилват бизнес отношенията,“ споделя Любомир Гетов.

Вижте повече за либерализирането и отварянето на централноазиатските страни, както и за възможностите на България за внос на работна ръка от Узбекистан в интервюто.