ISO 20700:2017 Ръководство за управленско консултиране

„Управленските консултанти използват познанията си в подкрепа на клиенти във всички сектори на местно, регионално и глобално ниво, като им помагат да се справят с важни въпроси, свързани с комплексността, постигането на организационно развитие, иновации, промени и подобряване на производителността. Управленското консултиране има сериозен принос за развитието на глобалната икономика.“

– ISO 20700:2017, Въведение

Тази важна роля на управленското консултиране в съвременната икономика е полето на действие на организациите на управленските консултанти вече повече от 30 години.

Тя е и повод за реализиране на саморегулативната функция на професията под формата на разработване на стандарта ISO 20700 с водещата роля на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global). Инициативата произтича от стремежа за насърчаване на иновации, етично поведение, качество на услугите и непрестанно професионално развитие, при което акцент се поставя върху интересите на клиента. Нейна цел е и подобряването на прозрачността и разбирането между клиентите и управленските консултанти като доставчици на услуги.

Така консултантската професия вече има съвременен стандарт, който отговаря на изискванията на клиентите и бизнеса, като насърчава добри консултантски практики и етично поведение сред консултантите. Същевременно стандартът акцентира върху резултатите, като определя критерии за добро изпълнение на проекти и съчетава различни култури, размер на заданията и подходи към консултирането.

Насочеността към клиентите има за цел да им осигури инструмент в помощ при избор на професионален консултант. Така потребителите на услугите на управленското консултиране могат да бъдат сигурни, че ще получат професионално поведение, което подпомага изграждането на доверие на основата на споделени ценности.

Една година от приемането на ISO 20700

Международната консултантска общност отбелязва една година от приемането на ISO 20700: Ръководство за управленско консултиране. На събитие, организирано от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global) на 6 юни 2018 г. във Виена, представители на организации от целия свят „насочиха прожекторите“ към управленското консултиране и стандарта ISO 20700….

Продължете

ISO 20700: Ръководство за управленско консултиране

Стандартът ISO 20700: Ръководство за управленско консултиране (ISO 20700: Guidelines for management consultancy services) бе публикуван на 1 юни 2017 г. Той е разработен в резултат на тригодишен проект, ръководен от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global), чийто член е БАУКО. Управленското консултиране има значима роля в…

Продължете