Европейските консултанти вече могат да се възползват от програма за развитие на компетентностите, разработена с участието на БАУКО.

Насочена изцяло към непрестанното изграждане и усъвършенстване на уменията на професионалните консултанти в условията на динамични пазарни промени, програмата е създадена по двугодишния проект European Management Consultant – competency development programme 2015-1-L01-KA202-017065 (Европейски управленски консултант – програма за развитие на компетентностите), финансиран от програма „Еразъм+“. В проекта участват организации от четири страни – Полша, Дания, Нидерландия и България.

Програмата за обучение на управленски консултанти обхваща всички умения в професионалната рамка на компетентностите, разработена на базата на рамката на компетентностите на Световния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global). В нея могат да участват консултанти в различни етапи на тяхната професионална кариера, независимо от услугата, която предлагат, и сектора, в който работят.

Основните опорни точки на програмата са:

  • – Различните роли на консултанта
  • – Управление на отношенията с клиента и заинтересовани лица
  • – Сключване на договор и управление на процеса на консултиране
  • – Избор на задание и управление на процесите при консултиране (правилните неща по правилния начин)
  • – Работа с реални случаи.

 

Участниците ще се научат също така как да работят систематично за личностното си развитие и разрастването на собствения си бизнес, като използват концепцията за продължаващо професионално развитие.

За повече информация за Програмата за обучение на управленски консултанти и за възможности за участие можете да се обърнете към нас.

Нашите партньори