БАУКО способства за развитието на управленското консултиране и прилагането на високи етични стандарти чрез сертифициране, повишаване на квалификацията и осигуряване на професионални ресурси.

Дейността на Асоциацията се води от Управителен съвет и комисии.

Управителен съвет

Председател: Гергана Мантаркова, представител в БАУКО, KPMG в България
Антонина Кардашева СМС
Бойка Бончева, заместник-управител на „Инженерингсервиз“
Виктор Манев СМС, управител, ММ Консулт
Драгомира Шулева СМС
Илиана Филипова СМС
Кристиана Казанджиева, управител, Агенда

Комисия по членство и етика

Татяна Илева СМС
Любомир Гетов СМС
Чавдар Русков CMC

Комисия по обучение и сертифициране

Проф. Бистра Василева СМС
Доц. Васко Ананиев СМС
Юлиан Узунов СМС

Комисия по финансов контрол

Никола Христович СМС, управител, Финсис
Цветанка Александрова СМС, управител, Консулт комерс инженеринг
Христина Василева СМС, управител, ФТА консулт

 

Във връзка с процедурата за сертифициране като СМС, Общото събрание на БАУКО избра следните оценители:

  • Виктор Манев СМС
  • Илиана Филипова СМС
  • Наталия Благоева СМС
  • Татяна Илева СМС