БАУКО способства за развитието на управленското консултиране и прилагането на високи етични стандарти чрез сертифициране, повишаване на квалификацията и осигуряване на професионални ресурси.

Дейността на Асоциацията се води от Управителен съвет и комисии.

Управителен съвет

Председател: Гергана Мантаркова, представител в БАУКО, KPMG в България
Антонина Кардашева СМС
Бойка Бончева, заместник-управител на „Инженерингсервиз“
Виктор Манев СМС, управител, ММ Консулт
Драгомира Шулева СМС
Илиана Филипова СМС
Кристиана Казанджиева, управител, Агенда

Комисия по обучение и сертифициране

Председател: Драгомира Шулева СМС
Антонина Кардашева СМС
Юлиан Узунов СМС

Оценители

Драгомира Шулева СМС
Илиана Филипова СМС
Таня Бояджиева СМС
Юлиан Узунов СМС

Комисия по членство и етика

Председател: Татяна Илева СМС
Весела Кръстева СМС
Людмил Манев, управител, Европейски център за качество

Комисия по финансов контрол

Председател: Никола Христович СМС, управител, Финсис
Дарина Игнатова СМС, управител, Одит консулт
Христина Василева СМС, управител, ФТА консулт