БАУКО способства за развитието на управленското консултиране и прилагането на високи етични стандарти чрез сертифициране, повишаване на квалификацията и осигуряване на професионални ресурси.

Дейността на Асоциацията се води от Управителен съвет и комисии.

Управителен съвет

Председател: Гергана Мантаркова, представител в БАУКО, KPMG в България
Антонина Кардашева СМС
Бойка Бончева, заместник-управител на „Инженерингсервиз“
Доц. Васко Ананиев СМС
Виктор Манев СМС, управител, ММ Консулт
Илиана Филипова СМС
Кристиана Казанджиева, управител, Агенда

Комисия по членство и етика

Председател: Татяна Илева СМС
Любомир Гетов СМС
Чавдар Русков CMC

Комисия по обучение и сертифициране

Председател: Доц. Васко Ананиев СМС
Проф. Бистра Василева СМС
Юлиан Узунов СМС

Комисия по финансов контрол

Председател: Никола Христович СМС, управител, Финсис
Цветанка Александрова СМС, управител, Консулт комерс инженеринг
Христина Василева СМС, управител, ФТА консулт

Във връзка с процедурата за сертифициране като СМС, Общото събрание на БАУКО избра следните оценители:

  • Весела Кръстева СМС
  • Виктор Манев СМС
  • Илиана Филипова СМС
  • Наталия Благоева СМС
  • Татяна Илева СМС