БАУКО способства за развитието на управленското консултиране и прилагането на високи етични стандарти чрез сертифициране, повишаване на квалификацията и осигуряване на професионални ресурси.

Дейността на Асоциацията се води от Управителен съвет и комисии.

Управителен съвет

Председател: Гергана Мантаркова CMC, представител в БАУКО, KPMG в България
Виктор Манев СМС, управител, ММ Консулт
Владимир Рашев СМС, управител, Балкан Сървисиз
Илиана Филипова СМС
Кристиана Казанджиева СМС, управител, Агенда
Невена Цачева, управител, Интернешънъл Хюмън Рисорсиз
Татяна Илева СМС

Комисия по членство и етика

Любомир Гетов СМС
Чавдар Русков CMC

Комисия по обучение и сертифициране

Д-р Антонина Кардашева СМС
Юлиан Узунов СМС

Комисия по финансов контрол

Председател: Никола Христович СМС, управител, Финсис
Цветанка Александрова СМС, управител, Консулт комерс инженеринг
Христина Василева СМС, управител, ФТА консулт

Във връзка с процедурата за сертифициране като СМС, Общото събрание на БАУКО избра следните оценители:

  • Весела Кръстева СМС
  • Виктор Манев СМС
  • Илиана Филипова СМС
  • Наталия Благоева СМС
  • Татяна Илева СМС

Вижте още

Кои сме ние

Международна мрежа

Управленско консултиране

Устав

Етичен кодекс