Все още няма коментари

Иновациите: как може управленският консултант да Ви заведе там?

БАУКО бе партньор на Националната клъстерна конференция, част от Европейските клъстерни седмици, като на специална сесия на 26 март 2019 г. членове на Асоциацията дадоха отговор на въпроса как управленският консултант може да съдейства за въвеждане на иновации и показаха примери за успешно сътрудничество с клиенти.

Ива Тодорова, директор „Консултантски услуги“ в KPMG в България, бе модератор на дискусията с участието на членовете на БАУКО Кристиана Казанджиева, управител на „Агенда“, Виктор Манев, съдружник в „ММ Консулт“ и „ИМПЕТУС Капитал“, и Димитър Манов, управител на „Сибола“.

„Мнозинството ръководители се обединяват около това, че иновациите са жизненоважни за бизнеса, но малко от тях са доволни от резултатите и точно тук консултантите могат да помогнат на фирмите при реализирането на иновации,“ подчерта Ива Тодорова. „В процеса на иновации ще помогнат и насоките на Международната организация по стандартизация. Така през април очакваме публикуването на нов стандарт ISO 56002 за управлението на иновациите, който ще даде добри практики и насоки“, добави тя.

Кристиана Казанджиева представи консултантското съдействие по иновативни проекти в областта на спорта по повод инициативата „София – европейска столица на спорта“. В разказа се включи и известният спортен журналист Тодор Шабански. Кристиана и Тодор показаха как в хода на сътрудничеството консултантът подпомага със своя опит и умения организаторите на редица спортни инициативи да излязат на по-високо ниво. Така, предстоящото събитие за градски спортове в периода 15 – 22 септември 2019 г. в Княжеската градина в София придобива вече международен мащаб.

Виктор Манев представи гледната точка на консултант и инвеститор, който съдейства за реализирането на технологични решения за повишаване на ефективността на различни бизнеси. Представянето му бе подкрепено от Христо Хаджичонев от „Analytics4Everyone“, който даде примери за конкретни български компании, които се възползват от предимствата на обработката и анализа на „големи данни“ за подобряване на операциите и в крайна сметка за постигане на по-висока печалба.

Димитър Манов обърна внимание на ролята на големите данни през призмата на консултант в областта на европейските фондове. Той подчерта активната роля и умения на консултанта да провокира иновации в партньорите, с които работи, и да ги подпомага от гледна точка на организация и по-добра комуникация. Димитър даде примери за реализиране на високотехнологични решения в направлението енергийна ефективност, както и по европейски проекти с участието на Университета на национално и световно стопанство и други образователни институции.

Представянията породиха оживена дискусия и множество въпроси от публиката с подчертан интерес към разнообразните приложения на високите технологии, партньорствата за реализирането им и съдействието на управленските консултанти в този процес.