Коронавирусът COVID-19 засегна всяка сфера на обществения и личния живот. С нарастващите предизвикателства, БАУКО събра полезна информация и ресурси, които да Ви подкрепят в усилията за преодоляване на ефектите и последствията за Вас и Вашата организация.

На специалната страница ще намерите гледни точки и съвети от наши членове, добри практики за управление по време и след COVID-19 от глобални лидери и професионални организации, важни акценти в динамиката на бизнес средата в България, както и новини, директно от институциите.

Ангажираме се да обновяваме платформата за споделяне на знания постоянно.

Управление по време и след COVID-19


Уебинари от БАУКО в подкрепа на бизнеса


Архитектура на емоциите при организационна промяна
19 май 2020
Антонина Кардашева, PhD, DSc, CMC
Фондацията за развитие на емоционалната интелигентност


Влияние на COVID-19 върху стойността на активите и оценителските практики
30 април 2020
Здравко Москов, Кирил Гочев
КПМГ в България


Гледни точки от членове на БАУКО


Добри практики

Бизнес рамка в динамика


Акценти от България

Директно от източника


Новини от институциите



Важно: Връзките, публикувани на тази страница, са към материали, създадени от различни организации. Тези материали не са прегледани или одобрени от БАУКО. БАУКО не може да гарантира истинността на съдържанието на материалите и не носи отговорност за тяхното използване или за действия, предприети въз основа на публикувана в тях информация.