Все още няма коментари

Нов Управителен съвет на БАУКО

Общото събрание на БАУКО, проведено на 29 май 2019 г., избра нов Управителен съвет на Асоциацията с тригодишен мандат.

Г-жа Гергана Мантаркова, управляващ съдружник на KPMG в България, бе избрана за председател на Управителния съвет.

За нови членове на Управителния съвет бяха избрани Антонина Кардашева, СМС, Бойка Бончева, заместник-управител на „Инженерингсервиз“, и Илиана Филипова, СМС. Общото събрание поднови мандатите на Виктор Манев, СМС, управител на „ММ Консулт“, Драгомира Шулева, СМС, и Кристиана Казанджиева, управител на „АГЕНДА“.

Новият състав на Управителния съвет ще продължи да работи за развитието на управленското консултиране като професия, която движи напред социалните и икономически успехи.