Все още няма коментари

Нещо не е наред с традиционното целеполагане

Как се развиват HR практиките в условията на непрестанни промени и технологични иновации и кой подход е адекватен на новите реалности? Отговорите вижте от Таня Бояджиева, СМС и член на БАУКО.

Голяма част от HR практиките се базират на опростенческо разбиране за човешката природа и бизнеса още от времето на индустриалната революция. Така те вече не съответстват на модерната комплексна бизнес среда.

Разумната алтернатива за компаниите е Agile подходът, който преобръща света на бизнеса и вече добива популярност извън софтуерните компании, които отдавна (над 15 години) го прилагат с огромен успех. Agile отключва инициативността и креативността и води до нива на сътрудничество, продуктивност и печалби в пъти над тези при традиционното управление. В днешната динамична и комплексна бизнес среда със свръхинформирани и очакващи иновации клиенти за много от фирмите (особено от услугите) преминаването към Agile се явява начинът за прогрес и дори оцеляване. Agile създава адаптивност към промените на средата с адекватна скорост.

Вижте подробности по темата от материала на Таня Бояджиева, публикуван в списание „Мениджър“.