Все още няма коментари

Как да подготвим успешни проекти по актуалните еврогрантове и финансови инструменти

Отговори ще намерите по време на безплатния полудневен семинар, организиран от консултантската и обучителна фирма ФИНСИС на 3 април 2019 г.

Семинарът ще се проведе от 13:00 до 18:00 часа в Учебния център на ФИНСИС – Академия в София, ул. „Хан Аспарух“ 24.

Ще бъдат обсъдени актуални еврогрантове по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, Програма за трансгранично сътрудничество „България – Гърция“, ОП „Регионално развитие“, „Хоризонт 2020“, както и финансови инструменти на Фонда на фондовете.

Вижте повече информация и как да се регистриране на уебсайта на ФИНСИС.