Определяне на правилната цена

Клиентите се намират в патова ситуация. Проучванията показват, че нямат избор и се налага да използват външна подкрепа, но в същото време имат по-малко пари на разположение. И какво правят, за да заобиколят тази пречка? Принуждават фирмите да свалят ставките. За реализирането на растеж в консултантската индустрия и по-общо в...

Продължи да четеш

Устойчивост и Зелен преход: Възможности за консултанти

Балаш Мезоси CMC, Ph.D. Понастоящем учените и изследователите са обединени около тезата, че светът преживява радикална климатична криза, причинена от човечеството. Национални и наднационални организации, регулатори и участници на пазара споделят и следват този начин на мислене. Те установяват съответни политики и създават подходящи инструменти в името на каузата на...

Продължи да четеш

Как по-малките консултантски практики могат да се възползват от предимствата на технологиите?

Д-р Стивън Луис CMC, BusinessTech Research, Inc. Какво е различно при дигитализацията, когато става въпрос за малки консултантски практики, които работят в „ограничени“ условия? Под „ограничени“ се имат предвид специфики поради малки пазари и ограничени възможности, относително малък оборот, малки фирми или отделни консултанти. Взети заедно тези ограничения затрудняват до...

Продължи да четеш

Подобряване на ефективността и ефикасността с помощта на дигитализацията

Кристофър Харпър, ръководител на Американския хъб на ICMCI, старши директор „Дигитални консултантски услуги“ в Online Business Systems Използването на дигитални инструменти позволява на консултантските фирми да провеждат събития и семинари навсякъде, независимо от ограниченията на мястото и времето. Така например Online Business Systems работи в Европа, Америка и Канада, като...

Продължи да четеш

Консултантската професия и бъдещето

Дуайт Михалич, предходен председател на ICMCI, президент на консултантската компания Effective Managers Готовността за бъдещето започва с поглед към миналото, като впечатление прави, че винаги е имало значими преломни събития. В консултантската професия повечето са с икономически характер. По-постепенни са промените, свързани с технологиите и автоматизацията. Породената от Covid пандемия...

Продължи да четеш

Ефективно използване на личността: подходът на развитие в консултантските услуги

Кийт Джоунс и Теса Шарп, Alchemy Worldwide Проучванията сред консултанти показват определени общи аспекти на развитието на уменията, които са в сила независимо от нивото на консултантите, индустрията или фокуса на работа: Взаимоотношенията между консултанти и клиенти като цяло са фиксирани: има определени езикови модели, които се повтарят независимо от...

Продължи да четеш

Създаване на устойчиво въздействие

Патрик Гудман, съдружник в Innpact Инвестирането с въздействие (на английски език: impact investment) е част от цялостния спектър на инвестирането: като се започне с традиционното инвестиране, при което се целят единствено финансови ползи; мине се през отговорното инвестиране с положителни и отрицателни проверки; през устойчивото инвестиране с изразен ESG компонент;...

Продължи да четеш

Въздействие в здравеопазването чрез управленско консултиране

Хилъри Томас, PA Consulting, ръководител на направление „Здравеопазване и науки за живота“ Съчетанието между образование и опит в сферата на медицината и консултантска кариера може да осигури промяна и по-добри резултати за пациентите. Промените в медицинския сектор са трудни и предизвикателни, като управленските консултанти допринасят за реализирането им с компетентностите...

Продължи да четеш

Как емоционалната интелигентност може да помогне да се ориентираме в неизвестното бъдеще?

Д-р Джон Пелитери, председател и съосновател на Международното общество за емоционална интелигентност, и д-р Антонина Кардашева СМС, основател и изпълнителен директор на Фондацията за развитие на емоционалната интелигентност в България Възможно ли е емоциите да бъдат „разопаковани“ като информация, която се използва в конкретен контекст в полза на консултантите и...

Продължи да четеш

Интелигентната автоматизация: как да правим нови неща със съвременни инструменти

Аурелия Костаке, съдружник в EY, ръководител на направлението „Интелигентна автоматизация“ на EY за региона на Европа, Близкия Изток, Индия и Африка Трансформацията и интелигентната автоматизация променят естеството на бизнеса и отношенията с клиенти и съответно засягат ролята на консултантите в динамичния пазар. Интелигентната автоматизация (ИА) представлява комбинация от технологични и...

Продължи да четеш