Все още няма коментари

Поздравления за стремежа към професионални висоти

От БАУКО поздравяваме управленските консултанти, които успешно преминаха през ресертификационна процедура и защитиха квалификацията си СМС, сертифициран управленски консултант:

  • Борис Тошев, СМС
  • Буряна Конаклиева, СМС
  • Весела Кръстева, СМС
  • Иванка Христович, СМС
  • Любомир Гетов, СМС
  • Наталия Благоева, СМС
  • Никола Христович, СМС
  • Румен Радиев, СМС
  • Татяна Илева, СМС
  • Юлиан Узунов, СМС

Сертификатите бяха връчени официално по време на Общото събрание на БАУКО, проведено на 26 юни 2020 г. в Рослин Сентръл Парк Хотел София.

Обозначението СМС е знак за професионални умения и познания, качество на предоставяните услуги и непрестанен стремеж за развитие на уменията и компетентностите. Квалификацията СМС показва, че консултантът е постигнал необходимата техническа компетентност и прилага високи етични стандарти в професионалните си ангажименти и връзките с клиенти. След първоначалното придобиване на квалификацията консултантът преминава през ресертификационна процедура на всеки три години.

БАУКО е член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global). Асоциацията е единствената организация в България, която е акредитирана да присъжда квалификационната степен СМС.

Консултантите, обединени от квалификацията СМС и част от общността на БАУКО, съблюдават глобален стандарт за качество и развиват дейност в широка гама области като информационни технологии, стратегическо планиране, маркетинг и бранд управление, реорганизация на бизнес процесите, управление на риска, човешки ресурси и други.

Повече за квалификацията и как бихте могли да станете СМС можете да видите на сайта на БАУКО.