Все още няма коментари

Поздравления за поддържане на високо ниво на управленско консултиране

От БАУКО поздравяваме управленските консултанти, които успешно преминаха през ресертификационна процедура и защитиха квалификацията си СМС, сертифициран управленски консултант:

  • доц. д-р Васко Ананиев, СМС
  • Виктор Манев, СМС
  • Илиана Филипова, СМС
  • Силвия Павлова, СМС
  • Цветанка Александрова, СМС

Обозначението СМС е знак за професионални умения и познания, качество на предоставяните услуги и непрестанен стремеж за развитие на уменията и компетентностите. Квалификацията СМС показва, че консултантът е постигнал необходимата техническа компетентност и прилага високи етични стандарти в професионалните си ангажименти и връзките с клиенти. След първоначалното придобиване на квалификацията консултантът преминава през ресертификационна процедура на всеки три години.

БАУКО е член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI или CMC Global). Асоциацията е единствената организация в България, която е акредитирана да присъжда квалификационната степен СМС.

Консултантите, обединени от квалификацията СМС и част от общността на БАУКО, съблюдават глобален стандарт за качество и развиват дейност в широка гама области като информационни технологии, стратегическо планиране, маркетинг и бранд управление, реорганизация на бизнес процесите, управление на риска, човешки ресурси и други.

Повече за квалификацията и как бихте могли да станете СМС можете да видите на сайта на БАУКО.