Все още няма коментари

БАУКО с водеща статия в Глобалния бюлетин на управленските консултанти

В последното издание на CMC Today, глобалния бюлетин на управленските консултанти, издаван от CMC Global, сред водещите статии е материалът на Гергана Мантаркова, председател на УС на БАУКО, с анализи и действия на Асоциацията от първите 30 дни в новата реалност.

CMC Global обединява управленските консултанти в цял свят като професионален орган, съставен от консултантските организации по държави. Като средище на консултантска общност CMC Global работи с бизнес лидери, представители на академичните среди, малки и големи фирми за изграждане и поддържане на единни и общи стандарти за професионални консултанти и насърчаване на професионална етика.

Бюлетинът на CMC Global достига до консултанти от всички краища на света и се радваме, че специално внимание е обърнато на своевременните действия на българската консултантска общност в условия на безпрецедентна криза.

Вижте целия материал на английски език и бюлетинът на CMC Global тук. Статията на български език е на разположение тук.