Все още няма коментари

30 дни в новата реалност

През последните години, времето сякаш се е „забързало“ и често не можем да осмислим това, което се случва около нас. Сега, изведнъж се озовахме в изцяло нова реалност.

В този контекст, 30 дни след като правителството обяви извънредно положение и мерки за овладяване на епидемичната криза, са разумен период от време за преглед на какво правим в БАУКО за да подпомогнем членовете на Асоциацията и бизнес общността като цяло. Разбира се, освен грижата за здравето на близките, мислите ни остават и с всички, които са на първа линия в битката с COVID-19.  

В самото начало, следвайки официалните указания, отложихме планираните събития и преустроихме дейността към дистанционен режим на работа. Удовлетворени сме, че успяваме да приемем нови членове и продължаваме процедурите по сертифициране и ресертифициране за квалификационната степен СМС. Благодарение на сътрудничеството с Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI, CMC Global) предоставяме без прекъсване възможности за продължаващо професионално развитие.

Оценявайки важността на общуването в кризисни времена, организираме регулярни онлайн срещи с членовете. Участниците в тях открито споделят своя опит от работата с клиенти, наблюдения за пазарната ситуация и нови тенденции в консултантския бизнес. Обсъждат се, също така, възможности и нови инициативи.

В същност, индивидуалните различия в професионалната ни експертиза и начина на мислене водят до активизиране на консултантската общност, където чувството за спешност и чувството за отговорност са в синхрон.

Мнозина от консултантите обявиха, че пристъпват към адаптиране на предлаганите от тях услуги и развиването на нови продукти за да могат да съдействат на клиентите в усилията им за оцеляване и преодоляване на кризата.

От своя страна, БАУКО създаде специална страница COVID-19: Полезна информация и ресурси, която обединява добри практики за управление по време на криза от глобални лидери и професионални организации, както и акценти в развитието на бизнес рамката в България и новини, директно от институциите.

Нещо повече, в следващите седмици се ангажираме да представим гледните точки, практически съвети и решения от експерти в различни области, членове и партньори на БАУКО. Споделянето на знания е в същността на професионалното консултиране и стремежът ни е да бъдем обективни и полезни за всички заинтересовани страни.

Моментната снимка на състоянието на консултантския бизнес в България разкрива големи различия. Консултантите, обслужващи малки и средни предприятия са най-уязвими поради отказване на договори от страна на клиентите, особено за услуги, свързани с човешки ресурси и обучения. Сериозни затруднения възникват и при изпълнението на проекти, за които е необходимо присъствие на място при клиентите. Консултантските фирми с мултидисциплинарен характер, както и работещите в областта на информационните технологии, успяват да се адаптират бързо. От една страна, те често са ангажирани в дългосрочни и стратегически проекти, и от друга, могат да осъществяват дейността си дигитално благодарение на направените инвестиции във високотехнологични системи и процеси.

Разбира се, никой не е имунизиран към ефектите и последствията от настоящото сътресение. Не знаем колко дълго то ще продължи, какви икономически загуби ще донесе и колко бързо ще бъде възстановяването.

Мотивирани от умението на хората да се обединяват и сътрудничат в трудни ситуации, ще продължим съвместните усилия за приспособяване към новата нормалност.

Бих искала да използвам случая да благодаря на членовете на УС и Комисиите, както и на всички членове на БАУКО за усилията и високия дух.

Гергана Мантаркова
Председател на УС на БАУКО