Все още няма коментари

За новите парадигми в икономиката

В интервю за „Студио Actualno“ Виктор Манев, CMC и член на УС на БАУКО, коментира новите модели на търсене и предлагане в резултат на глобалната пандемия и  появата на нови парадигми в икономиката.

Рязката промяна в търсенето и новото потребителско поведение в глобален план, породени от затварянето на икономиките, Виктор Манев метафорично нарича „състояние на война без нито един изстрел“.

Спирането на потреблението и на съответните производствени мощности води до преосмисляне на това кое е необходимо и кое би било ефективно. Видими са огромните промени в сектори като търговията, пътуванията и като цяло бизнеса с физическа близост.

На този фон на преден план излизат инвестициите във високоефективни компании, които правят бизнеса по-бърз и подобряват начина на работа като например медицина, големи бази данни, технологични компании и роботизация. Това още повече подчертава необходимостта от нови квалификации и обучения, защото бъдещето ще изисква нови познания.

За подробности вижте цялото интервю с Виктор Манев.