Все още няма коментари

За маркетинга в консултантския бизнес: гледни точки

На 3 декември тази година БАУКО проведе дискусия на тема „Маркетингът в консултантския бизнес: катализатор на продажбите и растежа“.

Събитието се проведе в уютна обстановка и събра заедно управленски консултанти и експерти в областта на маркетинга и дигиталните комуникации, които обсъдиха горещите теми и тенденции в развитието, пречупени през спецификата на консултантския бизнес.

Като отговор на въпроса защо е необходима тази дискусия, при откриването Гергана Мантаркова, председател на БАУКО и управляващ съдружник на KPMG в България, изтъкна ролята на технологиите, които промениха изцяло начина, по който комуникираме. Безкрайната интернет свързаност води до нови модели, нови възможности, но и нови изисквания към консултантите.

На дискусията бяха представени различни гледни точки и практически примери за това как маркетингът може да помогне на консултантите да достигнат по-ефективно до повече клиенти.

Доц. д-р Бистра Василева, СМС и заместник-декан на факултета „Управление“, Икономически университет – Варна, като дългогодишен изследовател и практик в областта на маркетинговите изследвания и комуникациите очерта предизвикателствата и тенденциите пред консултантите. Тя представи резултати от собствено представително проучване за големите градове в страната относно променящото се потребителско поведение в социалните медии. Тя също така наблегна на необходимите нови умения, които се търсят от бизнеса.

Поглед от практиката на консултанта сподели Любомир Гетов, СМС и управител на „Another Point Advisors“. Той изтъкна важността на комуникацията и даде примери на базата на практиката си за това кога, как и колко често консултантите следва да се свързват с различните аудитории. Основен акцент той постави върху проактивното поведение за сметка на реактивното очакване, както и на уменията за активно слушане, за да се уловят комплексно потребностите на клиентите.

Георги Малчев, управител на агенцията за интегриран дигитален маркетинг „Xplora“ представи конкретни модели, които управленските консултанти могат да прилагат, за да постигнат и подобрят резултатите си с помощта на дигиталните технологии. На базата на теоретични постановки, залегнали в книгата „Маркетинг 4.0“ на Филип Котлър и други известни автори, той сподели опит за успешното реализиране на разнообразни стратегии, съобразени с бизнеса и аудиторията.

Темите, засегнати от панелистите, породиха множество въпроси и дискусията продължи с нетуъркинг в неформална обстановка.

БАУКО отправя специални благодарности на Международния център на „УниКредит Булбанк“ за любезното домакинство.