Все още няма коментари

Какво са „големите данни“, как се използват и с какво помагат на бизнеса

Христо Хаджичонев, съосновател и изпълнителен директор на А4Е

Колко са големи „големите данните“? Количеството данни, за да могат да бъдат взети ефективни и бързи решения, означава, че всякакъв обем от данни, които надхвърлят административния капацитета на една организация да ги обработва, вече са големи. Наемането на все повече хора, за да обработват информацията, е неработещо решение за такъв обем от данни. Данните са големи, когато са ни необходими компютърни технологии и алгоритми, които да ни помогнат да „смелят“ тези данните и да ни дадат възможност да взимаме решения и да управляваме риска.

Другите два популярни термина, Dаta Science и Artificial Intelligence (AI), са математически алгоритми, които наподобяват или успяват да вземат решения по подобен на хората начин. Водещите сектори, които са имплементирали AI във взимането на решения, са high-tech телекомуникации и финансовия сектор. Финансовият сектор автоматизирано взема решения по отношение на кого да даде кредит на базата на математика и обработка на данни от средата на миналия век.

Има три стандартни начина, по които може да се подходи при внедряване на подобна технология в една организация:

1. Проектно организирана доставка: да се наеме доставчик с доказано име, за да достави продукт или услуга, която да се използва в рамките на организацията. В този случай внедряването ще стане значително бързо, под година. Това решение е относително скъпо и изпълнението на проекта ще бъде малка част от цялата мозайка. Ще постигне възвръщаемост, но няма да промени вътрешните процеси и няма да има драстична трансформацията в рамките на компанията. Knowhow знанията остават извън компанията. Имаме само краен резултат, но нямаме познания как се стига до този резултат. Също така има и риск на изпълнение. Процентът на успешните проекти е около 60%.

2. Да се направи вътрешно в компанията. Предимствата са, че може да се променя в движение в зависимост от променящите се нужди и knowhow познанията изцяло остават в рамките на организацията. Но този подход крие следните недостатъци. Изграждането на екип с такъв капацитет се управлява трудно. Разходите за поддържка са огромни и носи голям риск.

3. Да използва услуга вместо продукт. Услугата ще бъде предоставена на добра цена, защото се предоставя и на други организации. Доставчикът на тази услуга има добри познания за внедряването на услугата от опита си в други организации. Организационните усилия са относително ниски. Недостатъците са, че ставате зависими от външния доставчик и не се създава вътрешно knowhow. За една компания, на която прави първите си стъпки в тази насока, този похват е с най-малък риск.

Ролята на консултанта е да познава какви възможности предоставят тези технологии. Когато забележи подходящ сценарий на среща с клиента си, да знае какви са възможностите за използване на подобни технологии, за да може да го консултира в тази насока. Един консултант трябва да разполага и с добра представа не само за технологиите, но и за компаниите, които ги предоставят. Консултантите са най-доверените организации, които помагат при преодоляването на инертността на клиента.

Христо Хаджичонев, съосновател и изпълнителен директор на А4Е, на дискусията „Дигиталната трансформация: от възможности към реалност“, организирана от Българската асоциация на управленските консултантски организации на 28 май 2018 г. в София.