Все още няма коментари

Уебинар: Тъмната страна на емоционалната интелигентност в консултантския бизнес

На 28 октомври 2020 г. БАУКО проведе уебинар на тема „Тъмната страна на емоционалната интелигентност в консултантския бизнес“.

Чрез умелото съчетаване на научни изследвания и примери от практиката, Антонина Кардашева, д.пс.н., CMC, помогна на участниците да разкрият неподозирани аспекти в общуването, като открои спецификите на емоционалната интелигентност в двата й аспекта: на „светла“ и „тъмна“ страна. Тя обърна специално внимание и на допирните точки с консултантския бизнес и връзката с клиентите.

Емоционалната интелигентност има положително въздействие върху личностното развитие, ефективната комуникация, социалния успех и лидерството. Емоционално интелигентните хора обикновено се свързват с редица положително качества. Те са например позитивни, екипни играчи, креативни, оптимистични, влиятелни и спокойни.

Сама по себе си емоционалната интелигентност не е натоварена с морална оценка: тя не е нито позитивна, нито негативна. Но емоционалната интелигентност може да мотивира поведение за постигане на конкретна цел, което вече би могло да бъде добро или манипулативно. Тук именно се проявява „тъмната“ страна, при която хората използват знанията си за емоциите с манипулативни цели.

От изследователска гледна точка за тъмната страна на емоционалната интелигентност има формула: тя представлява пропорция между високо ниво на емоционална интелигентност и ниско ниво на намеренията за манипулация.

Хората с подобни намерения са брилянтни в комуникацията си, аргументирани, предизвикващи доверие, влиятелни, последователни за постигане на целта си.

Участниците в уебинара дискутираха различни подходи за успех при манипулация като
използване на страха, представяне само на част от аргументите, възползване от щастието, когато не се обръща внимание на детайлите, и други.

Събитието е част от програмата на БАУКО за продължаващо професионално развитие „От консултанти за консултанти“. За повече информация следете сайта на БАУКО.