Все още няма коментари

Възможности по рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

В статия за в. „Капитал“ д-р Никола Христович, СМС и управител на „Финсис“, представя „Хоризонт Европа“, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации с бюджет от 95,5 млрд. евро.

Програма се смята за най-амбициозната и най-мащабна в света транснационална програма за научни изследвания и иновации в полза на обществото. Трите й стълба са: (1) високи постижения в научната област; (2) глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността в Европа; (3) иновативна Европа.

Тематичните области на работните й програми са:

  • Европейски съвет за изследване
  • Здравен клъстер
  • Култура, творчество и приобщаващо общество
  • Гражданска сигурност за обществото
  • Дигитален, промишлен и космически клъстер
  • Климат, енергия и мобилност
  • Храна, биоикономика, природни ресурси, земеделие и околна среда
  • Европейски иновационен съвет
  • Съвместяване и разширяване на участието

Очаква се първите работни програми на „Хоризонт Европа“ да бъдат публикувани в окончателен вид през април 2021 г., като ще бъдат последвани от първите покани за прием на проектни предложения.