Все още няма коментари

Управление на промяната или как да направим кривата по-плоска?

Кризата е възможност! Как да се възползвате от нея можете да научите от интерактивното онлайн обучение, организирано от фирмата „Заедно“, ръководена от Драгомира Шулева, СМС и член на УС на БАУКО, на 7 април 2020 г. от 15:00 до 16:30 часа.

Обучението ще обърне внимание на:

  1. Какви са психологическите аспекти на кризата и как да управляваме по-ефективно възприятието на хората за нея?
  2. Как да ги преведем през промяната с премерена, навременна и точна комуникация?
    В тази част ще бъде разгледан накратко моделът ADKAR за управление на промяната и ще бъдат формулирани подходящи послания за различни аудитории.
  3. Как да оценим това интерактвно онлайн обучение? Ще бъдат дадени практически указания за оценяване на първо ниво, както и на второ и трето ниво (вж. новата книга на Джеймс и Уенди Къркпартик)

За кого е предназначен този екпериментален интерактивен онлайн формат?

  • HR-и
  • Ръководители на по-малки и по-големи екипи
  • Собственици на бизнеси

Как да се включите: Обучението ще се проведе под формата на скайп разговор. Желаещите да участват следва да изпратят име и «скайп име» на мейл: dragomira@zaedno-bg.com. Местата са ограничени до 50, поради техническите характеристики на платформата.