Все още няма коментари

Събитийната индустрия и разширяването на пазарите

Black Sea & Balkans Conference World Summit, която ще се проведе на 20 и 21 февруари 2020 г., ще постави акцент върху събитийната индустрия и предпоставките, които тя създава за директно установяване на преки контакти с местни и чуждестранни партньори, разширяване на пазарите на местните фирми и повишаване ефективността на тяхната дейност.

Съорганизатор на събитието е „Агенда“, член на БАУКО и ръководена от Кристияна Казанджиева.

В рамките на конференцията:

  • Ще бъдат разгледани значими въпроси от целия жизнен цикъл на едно събитие: от избора на неговия формат и определяне на целевата аудитория, през подбор на теми и лектори, доставчици на услуги, дестинации и места за събития, до маркетинг инстурменти и стратегии за взаимодействие с аудиторията;
  • Ще бъдат анализирани различните гледни точки: на организатори, участници-делегати, участници-лектори, изложители, спонсори и медии;
  • Ще бъде разгледано по кои показатели се оценява ефективността на едно събитие;
  • Ще се изясни как се планира участието като делегат/изложител, какви цели се поставят и как се измерва ефективността от участие в конференции и изложения.

Black Sea & Balkans Conference World Summit е с B2B характер и е насочена към 3 основни целеви групи:

  • Професионални организатори на конференции (PCOs), агенции, независими мениджъри на събития, маркетингови и рекламни агенции, доставчици на специализирани услуги, мениджъри на зали, конгресни центрове и хотели;
  • Браншови асоциации и компании от различни индустрии и сектори / от страната и чужбина/
  • Представители на местната и централната власт /Министерство на икономиката, Министерство на туризма, Министерство на транспорта, агенции за регионално развитие и общини, конгресни и туристически бюра/.

Тази конференция ще даде възможност на участниците да:

  • Посетят лекции на много високо ниво, насочени към усъвършенстване на практическите умения, 
  • Обменят опит с водещи професионалисти и фирми в бранша и 
  • Да осъществят успешна комуникация с други делови среди в страната и региона, което в дългосрочен аспект ще допринесе за доброто позициониране на България като бизнес и MICE дестинация на световния пазар.

Повече за събитието и как да се регистрирате за участие вижте на сайта на събитието. Членовете на БАУКО ползват отстъпка от 20%.