Все още няма коментари

Среща с консултантската общност в Пловдив

БАУКО проведе среща с представители на консултантската общност на бизнес брънч в Пловдив на 13 февруари във Vintage House.

Събитието е част от инициативата на БАУКО за достигане до консултантите в цялата страна.

Срещата започна с представяне на дейността на Асоциацията, нейните цели, визия и идентичност.

Драгомира Шулева, СМС, управител на „Тугедър“ и председател на Комисията по обучение и сертифициране на БАУКО, запозна гостите с квалификационната степен certified management consultant (СМС), процеса за кандидатстване и изискванията за успешно сертифициране. Интерес предизвика и проектът „Училище за консултанти“, разработен от БАУКО с партньорски организации по проекта „Европейски управленски консултант – програма за развитие на компетентностите“ по програма „Еразъм+“. Обученията ще бъдат подходящи за консултанти в различни фази от своето професионално развитие.

Юлиан Узунов, СМС и управител на „Топ Мениджмънт Адвайзърс“, представи новоприетия Стандарт за управленско консултиране ISO 20700. Участниците живо дискутираха отделните аспекти и етапи за успешното провеждане на консултантския процес.

Разговорът прерасна в обсъждане на бизнес средата и атрактивността на страната за инвестиции. Участниците изразиха задоволство от тази първа среща на консултантите в Пловдив и установените контакти ще дадат основа на бъдещи партньорства.