Все още няма коментари

Споделете Вашето (най-ценно) разковниче за консултирането

Обръщаме се към всички колеги консултанти: Като професионалист с опит какво бихте разкрили на себе си като прохождащ консултант за успеха в професията? А бихте ли споделили този ценен съвет с глобалната консултантска общност?

Ето как можете да го направите: Формулирайте съвета си приблизително с около 100 думи и така станете част от Книгата за консултирането на ICMCI, която ще събере гледни точки от целия свят.

Като член на Борда на ICMCI имам удоволствието да Ви представя тази изключителна възможност. Книгата ще бъде публикувана през 2021 г. с цел да допринесе за глобалното развитие и професионализирането на управленското консултиране.

Книгата за консултирането на ICMCI ще обхване четири основни области: 1) Как да спечелим бизнес; 2) Как да реализираме успешни проекти и да дадем стойност на клиентите; 3) Как да развием уменията си като консултанти; 4) Как да изградим успешна консултантска практика. Ако съветът Ви бъде включен в изданието, ще бъдете посочени като автори и ще получите безплатен електронен екземпляр.

Ако желаете да се включите, моля, изпратете Вашия поглед към консултирането (на английски език) директно на редактора: simon@researching.co.uk не по-късно от 30 ноември.

ICMCI е обозначението на Международния съвет на институтите по управленско консултиране. Това е професионалният орган, който отговаря за развитието на професията на управленските консултанти в глобален план. ICMCI насърчава високи етични стандарти и общи ценности, като работи с бизнес лидери, академични представители, консултантски фирми и индивидуални професионалисти, за да подпомогне създаването на стойност както за консултантите, така и за техните клиенти.

Книгата за консултирането ще бъде създадена с подкрепата на Академичната общност към ICMCI, която включва известни учени и изследователи от целия свят. Редакторският екип се ръководи от проф. Саймън Хаслам, председател на Академичната общност към ICMCI.

Ще се радваме в Книгата на консултирането да видим Вашия поглед към управленското консултиране!

Гергана Мантаркова
Член на Борда на ICMCI и председател на УС на БАУКО