Все още няма коментари

Споделете Вашето мнение: Ценности и гъвкавост в новата работна реалност

През 2020 година Световният ден на ценностите се отбелязва на 15 октомври. БАУКО с радост традиционно подкрепя инициативата от първото й издание насам.

В навечерието на събитието тази година Мрежата на консултантите в областта на организационното развитие и гъвкавостта търсят връзката между ценностите и способността да сме гъвкави и решителни в новата работна реалност.

Към кои ценности трябва да се придържат организациите, за да отговорят на очакванията на общностите и да продължат дейността си? Кои ценности трябва да бъдат въплътени в поведението на лидерите? Кои са ценностите, които могат да направляват хората в личен и професионален план, за да се справят с новите предизвикателства?

Отговорите ще бъдат представени на специален уебинар.

За да се стигне до тези отговори, всеки един от нас като управленски консултант с опит в разнообразни области може да даде своя принос.

Ето защо приканваме всички консултанти да споделят гледната си точка в кратко проучване на този линк: Отговори на проучването

Благодарим за участието Ви и очакваме да разберем резултатите!