Все още няма коментари

Седмица на емоционалната интелигентност

На 29 октомври – 1 ноември 2019 г. в София ще се проведе втората седмица на емоционалната интелигентност, организирана от Фондацията за развитие на емоционалната интелигентност.

Тя обхваща две събития: конференцията „Емоционална интелигентност: smart стратегии за успех“ на 29 октомври и сертификационно обучение от 30 октомври до 1 ноември.

Събитията са посветени на науката за човешките емоции, процесите на емоцоинално регулилане и здраве.

Ще научите повече за това как в доминираното от технологии ежедневие емоционалната интелигентност се явава „лек“ за изграждане и поддържане на добро здраве и връзка, както с хората, така и с околния свят. От друга страна, човешките емоции са основният фактор, който мотивира хората към развитие, творчество, намиране на ефективни решения и добро здраве.

Вижте как да се включите на сайта на събитието.