Все още няма коментари

Счупените вериги на доставки ще окажат натиск върху паричните потоци

Виктор Манев, СМС, съосновател и партньор в „Импетус Капитал“, коментира веригата на доставките и влиянието, което оказва върху тях настоящата криза, в интервю за списание „Логистика“.

Виктор Манев описва как замразяването на търсенето ще доведе до разрушаване на предлагането и така Европа ще се „събуди“ в съвсем нов свят, в който огромна част от мощностите, които до вчера са работили на пълен капацитет, ще бъдат излишни. Рискът от „задушаване“ на търсенето в икономиката на Европа ще доведе до систематично изменение на множество сектори.

„Задушеното“ търсене ще повлияе директно или косвено върху всеки сектор на икономиката и чрез прекъснатите вериги на доставки за бизнеса. Намаленото търсене и разбитата верига на доставки ще доведат до натиск върху паричните потоци на фирмите. Оттам онези бизнеси, които са със значителна кредитна експозиция, ще бъдат поставени под натиск за преструктуриране.

Какви са израженията на този процес в транспортния сектор вижте в интервюто на Виктор Манев за списание „Логистика“.