Все още няма коментари

ISO 20700: Ръководство за управленско консултиране

Стандартът ISO 20700: Ръководство за управленско консултиране (ISO 20700: Guidelines for management consultancy services) бе публикуван на 1 юни 2017 г. Той е разработен в резултат на тригодишен проект, ръководен от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global), чийто член е БАУКО.

Управленското консултиране има значима роля в днешния бизнес и политически свят, като оказва влияние върху важни управленски решения и начинания. Клиентите ни имат все по-високи очаквания от нас като консултанти, което налага строги изисквания за прилагането на иновации, ефективност и етично поведение, както и за по-измерими ползи от нашата работа.

Какво е ISO 20700?

Разработен така, че да е от помощ както за консултантите, така и за клиентите, стандартът ISO 20700 се основава на най-добрите практики от света на управленското консултиране и включва препоръки за подобряване на цялостния процес по предоставяне на тези услуги.

Стандартът цели да повиши прозрачността и ефективността в консултантските проекти за по-високи бизнес постижения. Правилното му прилагане дава възможност на управленските консултанти да намалят риска, да допринесат с ценни знания за развитието на организациите, с които работят, и да предоставят повече стойност на клиентите си.

Стандартът ISO 20700 може да се прилага от всички консултантски организации независимо от техния размер, включително сдружения, правителствени и неправителствени организации и други, както и независимо от сферата, в която работят.

Поставяйки фокус върху резултатите от управленското консултиране, ISO 20700 акцентира върху доброто разбиране за потребностите на клиента и насърчава консултантите да прилагат свои методи и подходи, за да запазят идентичността си и силните си страни.

Защо препоръките на ISO 20700 са важни за консултантите?

Нарастващите очаквания на клиентите и променящите се потребности пораждат необходимост от ефективни консултантски услуги, с чиято помощ организациите могат да работят ефективно. Организационният дизайн и оптимизация, подкрепата в процеса на вземане на решения, иновациите и представянето на нов продукт са само част от множеството възможности на управленските консултанти да съдействат на организациите за подобряване на представянето им.

Въз основа на добри практики от сферата на управленското консултиране, ISO 20700 включва препоръки, които ще помогнат на управленските консултанти да подобрят конкретизирането, приемането, изпълнението и завършването на консултантски ангажименти.

Ползи от ISO 20700

Прилагането и сертифицирането по стандарта ISO 20700 може да донесе на управленските консултанти множество предимства, сред които са:

  • Разбиране за това какво е необходимо, за да има ефективен и ефикасен консултантски процес
  • Осигуряване на ценни услуги по управленско консултиране
  • Способност да се окаже подкрепа на клиента за разбиране на значимостта на предлаганите услуги
  • Поставяне на постижими и реалистични цели съвместно с клиента
  • Подобряване на качеството на услугите, индивидуалния професионализъм и етичното поведение чрез спазване на кодекса на етично и професионално поведение.

Подкрепа за прилагането на ISO 20700

Очаквайте специализирани обучения и допълнителни материали в подкрепа при прилагането на ISO 20700.