Все още няма коментари

Една година от приемането на ISO 20700

Международната консултантска общност отбелязва една година от приемането на ISO 20700: Ръководство за управленско консултиране.

На събитие, организирано от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global) на 6 юни 2018 г. във Виена, представители на организации от целия свят „насочиха прожекторите“ към управленското консултиране и стандарта ISO 20700.

Акцент бе поставен върху функцията на стандарта не да регулира професията, а да предостави ясна информация на пазара за нейните компоненти, както и да повиши разпознаваемостта и престижа на консултантската професия.

Разработен така, че да е от помощ както за консултантите, така и за клиентите, стандартът ISO 20700 се основава на най-добрите практики от света на управленското консултиране и включва препоръки за подобряване на цялостния процес по предоставяне на тези услуги. Повече за стандарта вижте тук.

На събитието БАУКО бе представлявана от председателя на Управителния съвет Гергана Мантаркова.