Все още няма коментари

Бизнес сценарии по време на корона криза

В разгара на корона вируса prEXCELerator Bulgaria, съосновано от Силвия Павлова, СМС и член на БАУКО, проучва множество информационни източници, за да изгради образ на корона кризата и нейните последици във всички бизнес аспекти: от осъзнаването какво се случва и очертаването на тенденции до планирането на настоящето от гледна точка на бъдещето.

Различните елементи са структурирани в седем групи за улеснение на бизнеса:

  1. Какво да се направи, докато нещата се прояснят? Знаем ли колко ще продължи корона-кризата: не. Но можем да използваме това време, за да се подготвим по-добре и излезем по-силни. Вижте как.
  2. По коментара на McKinsey, трябва контролираме несигурността, което може да се постигне чрез изграждане на сценарии, когато традиционните показатели и измерители не работят в новите условия. Вижте дали има нещо общо между финансовата криза от 2008 г . и сегашното положение и какви са сценариите тук.
  3. Какви ефекти ни очакват от политическа и правна гледна точка? Разработването на сценарии отново дава непосредствени ползи, като спомага за намаляване на несигурността и оформяне на по-малки компоненти, които могат да бъдат управлявани. Вижте повече.
  4. Време е за поглед към икономиката: тук се сблъскваме с пълен шок за бизнес моделите и потребителското поведение. Има ли все пак „имунизирани“ сектори? Кои са новите? Ето тенденциите.
  5. А какво става в социалната и технологичната сфера? Издигат ли се нови стени или всички се срутват? Помагат ли технологиите или излизат извън контрол? Прочетете за вариантите.
  6. Времето ни притиска, откъде да започнем? Какво може да направи бизнеса, за да прецени способностите си и да планира действия срещу шока? Запознайте се със стратегиите.
  7. Подходът за ре-гноза: винаги са ни учили да прогнозираме и планираме бъдещето от позицията на настоящето въз основа на миналото. Можем ли да обърнем нещата? Да планираме от позицията на бъдещето? Вижте опит.

Корона кризата, като всяка криза, е изпитание и възможност, а горните сценарии могат да помогнат на бизнеса да спечели надпреварата с времето.