Все още няма коментари

Промяната на работната среда: ползи от дигиталната трансформация

Ема Попова, продуктов специалист, Майкрософт

Дигиталната трансформация е не само технологична промяна и тя трябва да се направи в правилния момент и с определена цел, като въвеждането й е съпътствано и от културна промяна.

В Майкрософт работят дигитални съветници (на английски език „advisors“), които изследват организацията, къде е тя и къде иска да отиде, за да може на хората да се осигурят новите средства, от които имат нужда, и да могат те да работят по новия начин със средствата, които Майкрософт предлага. Така се полагат грижи промяната да се случи.

В работната среда измеренията и ползите на дигиталната трансформация виждаме в:

1. Средства да ангажираме клиентите, като връзката с тях се осъществява чрез приложения и мобилни устройства. Този начин на работа допълнително персонализира връзката с клиента.

2. Служителите имат необходимите инструменти да станат по-продуктивни и по-мобилни, да използват наличните данни и да се възползват от нови процеси. Това спомага и за приобщаването на членовете на екипа.

3. Оптимизиране на операциите, за да бъдат служителите по-ефективни и да могат действително да използват възможностите, които технологиите предоставят.

4. Трансформацията на продуктите: бързо може да се разбере какво търсят клиентите и да им се предложи именно това, разработено специално за тях.

Новата реалност е съвместната работа или колаборацията. Според Harvard Business Review служителите работят в екипи два пъти повече за разлика от преди пет години. За да се привлече нови млади служители, компанията трябва да им даде възможност средствата, които използват в ежедневието, да присъстват и на работното място: да използват телефона си, да се включват в чат, да могат да работя от всяко едно място.

За осъществяването на дигиталната промяна и възприемането на новостите от служителите много важни са мотивацията и примерът, който трябва да идва от ключови лица като мениджърите. Те са хората, които въвличат служителите, за да могат да разберат каква е целта на технологията. За да се осигури успех, е важно да има и подходящ комуникационен план, като в процесът непременно трябва да са заложени и обученията.

Ема Попова, продуктов специалист в Майкрософт, на дискусията „Дигиталната трансформация: от възможности към реалност“, организирана от Българската асоциация на управленските консултантски организации на 28 май 2018 г. в София.