1

Приветстваме нов сертифициран консултант СМС

Имаме удоволствието да приветстваме нов член на общността на сертифицираните управленски консултанти доц. д-р Бистра Василева.

Сертификатът й бе връчен официално от Драгомира Шулева, председател на Комисията по обучение и сертифициране на БАУКО, по време на дискусията „Маркетингът в консултантския бизнес: катализатор на продажбите и растежа“, организирана от БАУКО на 3 декември 2019 г., на която доц. д-р Бистра Василева направи специално представяне.

Доц. д-р Бистра Василева е преподавател в катедра „Маркетинг“ на Икономическия университет – Варна от 1992 година. Била е гост-преподавател в повече от 10 чуждестранни университета. Работила е като старши изследовател по програма „Мария Кюри“ в Изследователския институт по предприемачество (EEDRI) в гр. Лодз, Полша. Завършила е сертифицирани програми в областта на маркетинга на Open University и IESE.

Доц. д-р Бистра Василева има повече от 90 публикации в областта на маркетинга. Участвала е като експерт и мениджър проекти в над 30 национални и международни проекта. От 21 години е съсобственик на Shoppix Bulgaria, първата специализирана агенция за инспекции „таен“ клиент в България. Понастоящем развива своята консултантска дейност в следните направления: пазарни изследвания, управление на бизнес проекти, дигитални комуникации и бизнес обучения и тренинги.

Пожелаваме на доц. д-р Василева нови интересни проекти и успехи.

Коментар ( 1 )

  1. Любомир Гетов says:

    Честито!!! С пожелания за успешен бизнес, много интересни проекти!