Все още няма коментари

Превенция на изпирането на пари: как да се подготвим?

Публикуването на резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма от Държавната агенция „Национална сигурност“ заложи сроковете за редица задължени лица, които да приведат вътрешната си контролна среда в съответствие със законовите изисквания. След временно спиране заради пандемията с COVID-19, ревизираният срок е 21 август 2020 г.

За да помогне задължените лица да се подготвят, KPMG в България организира уебинар на тема „Превенция на изпирането на пари: как да се подготвим?“ на 23 юни 2020 г. (вторник) от 10:00 часа.

Експертите на KPMG ще представят основните аспекти от приложимата рамка и постигането на нормативно съответствие преди 21 август 2020 г. Те ще очертаят не само основните елементи от вътрешната контролна среда в сферата на превенцията на изпирането на пари, но също така и предизвикателства въз основа на опита им.

Участието в уебинара е безплатно със заявка на имейл: bg-office@kpmg.com

От KPMG презентират:

Сияна Гарболино, старши мениджър „Правни услуги“
Иван Любенов, мениджър „Консултантски услуги“
Моника Антонова, старши консултант „Консултантски услуги“