Все още няма коментари

Подкрепа за малкия бизнес в България

По покана на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) представители на БАУКО присъстваха на събитие на 8 декември 2017 г.

На него бе даден официален старт на нова програма, по която малки и средни предприятия ще могат да се възползват от консултантско съдействие за своето развитие. Програмата обединява усилията на ЕБВР, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Плана за инвестиции за Европа (Планът „Юнкер“). Събитието бе модерирано от г-жа Лариса Манастърли, директор на ЕБВР в България.

Програмата предвижда около 70 български малки и средни фирми да получат подкрепа от ЕБВР в широк кръг от области на консултиране като стратегии, търговия и насърчаване на износа, финансово управление, ефективност на ресурсите и маркетинг.

Вижте как можете да се възползвате от тази добра възможност: http://www.ebrd.com/knowhow/bulgaria