Все още няма коментари

ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК: Опазването на околната среда като мисия

На 4 май 2020 г. консултантската фирма „ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК“, член на БАУКО, представи своята дейност по време на традиционната среща „БАУКО и приятели“, проведена този път виртуално.

„ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК“ е първата консултантска фирма в България, регистрирана като доставчик на услуги в областта на опазването на околната среда, екологичното законодателство и процедури съгласно националните, европейските и международните стандарти и най-добри практики.

Ключов момент в нейната близо 30-годишна история е закупуването на компанията от Finnish Consulting Group (FCG) през 2008 г., с което краен акционер става Асоциацията на общините във Финландия.

Понастоящем „ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК“ е най-голямата консултантска компания в България в своята сфера и предпочитан партньор от страна на международните инвеститори и финансови институции. Екипът работи по стратегически за страната проекти.

Мирослава Тодорова, изпълнителен директор, сподели: „Ежедневно сме на терен и следим за опазването на околната среда, като даваме всичко от себе си, за да отстраним текущи несъответствия, които често при проекти от много голям мащаб са неизбежни.“

В своята дейност консултантите от „ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК“ са насочен към конкретика и детайлност, с което допринасят за намирането на правилните и ефективни решения за опазване на околната среда.

БАУКО пожелава успех на колегите от „ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК“ във всички начинания.