Все още няма коментари

Онлайн уъркшоп: Успешният процес на промяна като състояние на духа

На 7 октомври 2020 г. БАУКО събра на онлайн уъркшоп под надслов „Успешният процес на промяна като състояние на духа“ консултанти с опит и подчертан интерес към темата за осъществяване на промени.

Водени от Наталия Благоева, СМС, основател и управител на консултантската фирма „Евдемония Сълушънс“, участниците в събитието обсъдиха нови подходи за осигуряване на успеха на търсените промени, като акцентираха върху мястото на управленските консултанти в бизнес процесите.

Наталия Благоева сподели, че според нея ролята на управленския консултант днес е променена. Вместо да застава в позиция на знаещия какво и как трябва да се случи, понякога дори идеализиращ едно или друго свое вярване, опитност или методология, консултантът трябва по-скоро да вярва в уменията на организацията да се оздравява и възстановява по най-добрия начин, както всяка жива система и както човешкият организъм умеят да го правят.

По думите на Наталия: „Като умел градинар с любов, вместо да се опитва да предопределя конкретните резултати, което само по себе си е невъзможно, управленският консултант следва да създава оптимални условия, в които организационната еволюция и разцвет да се случат по най-добрия начин.“

Събитието е част от програмата на БАУКО за продължаващо професионално развитие „От консултанти за консултанти“. За повече информация следете сайта на БАУКО.