Все още няма коментари

Онлайн ръководство по дигитална трансформация

Дигиталната трансформация на икономиката носи със себе си предизвикателства, особено за малките и средни предприятия (МСП). За да им помогне в този процес, Търговско-промишлената палата (ТПП) – Враца съвместно със седем европейски организации реализира проекта „Дигитализация – Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП“ по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

В резултат е създадено Онлайн ръководство по дигитална трансформация, което е напълно безплатно и ще подкрепи МСП в усилията им за модернизация.

Ръководството е предназначено за самообучение и директно използване на работното място. С помощта на предлoжените материали европейските МСП, особено тези в сектора на услугите, ще могат самостоятелно да подготвят необходимите стратегически и оперативни промени в посока към постепенна дигитална трансформация и да започнат тяхното внедряване в ежедневните си бизнес процеси.

МСП ще намерят полезна информация относно възможностите и рисковете, както и за разработването и прилагането на индивидуална стратегия за дигитална трансформация. Всеки желаещ да работи задълбочено в тази насока би могъл да научи повече за:

  • Процесен модел за дигитална трансформация (на английски език)
  • Европейски политики в сферата на дигитализацията
  • Дигитализация и организационно развитие
  • Оформяне на дигитален процес на трансформация в МСП
  • Промяна на бизнес модели
  • Ефектите от дигиталната трансформация върху компаниите

ТПП – Враца и нейният изпълнителен директор Илиана Филипова, СМС и член на УС на БАУКО, ще продължат активната си работа за подпомагане на МСП в дигиталната им трансформация, което е изключително важно за тяхното бъдещо развитие и успех.