Все още няма коментари

Обучение на обучители по управленско консултиране

Обучението е част от проекта „Европейски управленски консултант – програма за развитие на компетентностите“.

Курс за обучение на обучители по управленско консултиране бе проведен в Краков, Полша в периода 18-22 септември 2017 г. В него взеха участие 25 консултанти от България, Дания, Исландия, Нидерландия и Полша, сред които седем от нашата страна. Те имаха възможността да почерпят знания, опит и нови идеи от обучителния екип от водещи консултанти от Дания.

Обучителната програма обхвана направленията: Етика; Сключване на договори и поемане на задължение; Линейно консултиране; Кръгово консултиране.

Бяха разгледани много различни теми като: Рамка на компетентностите на управленските консултанти; Непрекъснато професионално развитие; Управление на риска и управление на качеството; Различните роли на консултанта, както и глобалните тенденции в управленското консултиране.

След обучението акцентът вече е насочен към пренасяне на знанието от него, за което ще Ви информираме своевременно.

Подготовката на обучители по управленско консултиране е една от последните дейности, с която БАУКО финализира участието си в двугодишния проект European Management Consultant – competency development programme 2015-1-L01-KA202-017065 (Европейски управленски консултант – програма за развитие на компетентностите), финансиран от програма Еразъм+. Проектът се изпълнява от консорциум с водещ партньор полската асоциация на консултантите и обучителите MATRIK и партньори БАУКО, Института на сертифицираните управленски консултанти в Дания (CMC Denmark) и нидерландската фирма in Dialogue.