Все още няма коментари

Нов пълноправен член на БАУКО

Имаме удоволствието да приветстваме „EФ СИ ДЖИ ПОВВИК“ ЕООД като нов пълноправен фирмен член на БАУКО.

ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК е независима консултантска компания в областта на екологията и опазването на околната среда, инженерно-техническите, природонаучните и социално-икономическите аспекти на устойчивото развитие. Учредена е през 1989 г. като първата българска частна компания в областта на опазването на околната среда.

При създаването си ПОВВИК предлага консултантски и инженерни услуги, насочени към дейности в областта на опазването и управлението на водите, откъдето идва и абревиатурата на името (Пречистване на Отпадъчни Води, Водоснабдяване И Канализация). С годините компанията разширява обхвата на предлаганите услуги, които включват оценки на въздействие върху околната и социалната среда на инвестиционни проекти, стратегически екологични оценки на планове и програми, одити и дю дилижънс, полеви проучвания, оценки за съвместимост с предмета и целите на защитените зони, набор, обработка и анализ на геопространствени данни в географски информационни системи (ГИС), комплексни разрешителни и други разрешителни, свързани с опазването на околната среда.

Фирмата е част от международна мрежа на скандинавската Finnish Consulting Group (FCG), водеща консултантска и инженерингова група от компании в областта управлението на околната среда, изграждането на институционален капацитет проектиране и надзор, с представители в девет страни.

В България компанията се представлява от Мирослава Тодорова.

Пожелаваме на екипа на „ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК“  нови успехи в бизнеса.