Все още няма коментари

Международна седмица на управленското консултиране 2018

Тридневното събитие бе проведено под егидата на БАУКО от 13 до 15 юни 2018 г. в Пловдив.

Близо 60 консултанти от 30 компании от цялата страна участваха в поредица от представяния, обединени под надслова Международна седмица на управленското консултиране 2018. Те откроиха динамиката в консултантската професия и обсъдиха пътищата за развитие и гарантиране на качество на предоставяните услуги.

Международен стандарт СМС (Certified Management Consultant)

В първия ден от Международната седмица на управленското консултиране Юлиан Узунов СМС, „Топ Мениджмънт Адвайзърс“, представи приложението на стандарта ISO 20700 и обрисува ролята на консултанта като агент на промяната отвън и вътре в организацията.

Специално внимание бе обърнато на сертифицирането като СМС и предимствата, които тази квалификация дава.

Силвия Павлова СМС, „Strategy + Business Lab“ разгледа казуси от работата на висшите ръководители с оглед бързопроменящата се среда на глобално и местно ниво.

Инвеститори: консултиране при установяване и опериране на бизнес единици

Вторият ден бе посветен на обмен на опит и акценти от различни области в сферата на управленското консултиране.

Ангел Хронев от Търговско-промишлена камара – Пловдив очерта помощта, която ТПК предоставя на инвеститорите и МСП в регион Пловдив.

Татяна Илева CMC от БАУКО описа процедурата и предимствата на придобиване на фирмено пълноправно и асоциирано членство в БАУКО.

Джузепе ди Франческо, „Global Business Group“, разказа за опита на GBG в България.

Силвия Павлова СМС, „Strategy + Business Lab“ обърна внимание на скритата стойност на организационния капацитет и как може тя да бъде уловена.

Николай Чалъков от СТООС Нетуърк България се спря на казус от работата си с „Тойота“.

Виктор Манев, „ММ Консулт“, разгледа темата за това как да бъде избран консултант.

Любослав Благоев, „ARDES Finance“, описа ролята на управленското консултиране за повишаване конкурентоспособността на фирмата.

Дигитални решения за подобряване на корпоративното управление

В третия ден от Международната седмица на управленското консултиране Надя Петрова, „AREN Group“, представи темата за бизнес моделирането като пряк път към дигитализация на компаниите.

Владимир Филипов, „NearSoft Europe“, води дискусията по горещата тема за Индустрия 4.0 и по-конкретно дигитализацията на производствените операции и свързаните с поддръжка и ремонти дейности.

Силвия Павлова СМС, „Strategy + Business Lab“, се спря на хибридни консултантски решения за различните сектори.

Бизнес коучинг | Международни стандарти при управленското консултиране

Гергана Капио, „NSC Training & Education“, изтъкна човешкият фактор и по-специално ползите и вредите в управлението на човешките ресурси.

Юлиан Узунов СМС, „Топ Мениджмънт Адвайзърс“, направи връзка между две от най-обсъжданите теми във връзка със сигурността на информацията: ISO 27001 и Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Международната седмица на управленското консултиране 2018 се организира от „Strategy + Business Lab“ и се проведе под егидата на БАУКО. Инициативата беше подкрепена от редица организации и компании в Пловдив, които предоставят услуги за инвеститори в региона като Търговско-промишлената камара – Пловдив, Global Business Group, Института за иновации и технологичен трансфер и СТООС Нетуърк България. Събитието се проведе в партньорство с Дом на културата „Борис Христов“.