Все още няма коментари

Конференция: Възможности и перспективи пред оценители и консултанти в съвременните условия

Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки“ кани колегите консултанти на научно-практическа конференция с дискусионен характер, посветена на възможностите пред оценители и консултанти в динамиката на днешния свят. Участниците ще представят експресивни презентации по авангардни теми, интересни и полезни за консултантската и оценителската гилдии.

Събитието ще се проведе на 12 септември 2020 г. (събота) от 9:00 часа в София, като мястото ще бъде съобщено допълнително на участниците. Таксата за участие е 80 лв.

БАУКО със задоволство отбелязва специалното участие на колеги консултанти, които ще провокират аудиторията със своите теми:

  • Гергана Мантаркова: Управленското консултиране в България: индикативна оценка на пазара и фактори за растеж
  • Любомир Гетов, СМС: Предизвикателствата пред консултанта при работа с малкия и средния бизнес
  • Юлиан Узунов, СМС: Стандарти за хора с нестандартно мислене

Пълната програма и подробности за това как да се регистрирате можете да видите на сайта на събитието.

Участието в конференцията ще Ви осигури 10 часа за продължаващо професионално развитие (CPD). Докладите ще бъдат издадени в сборник с ISBN и ще бъдат предоставени на участниците след отпечатването.

Ще се радваме да бъдем заедно на събитието. Очакваме Ви!