Все още няма коментари

Как ще се променя правенето на бизнес?

Кое е най-важното нещо, което фирмите трябва да направят сега, и как ще се променя правенето на бизнес дискутира Чавдар Русков, СМС и изпълнителен директор на „Business Model Design“, в предаването „Business Daily“ на ТВ „Европа“.

Правилата винаги се променят и промяната трябва да е внедена в културата на фирмите, което е особено видно сега предвид резките промени и кризата, предизвикана от COVID. Поне веднъж годишно фирмите трябва да ревизират своите мисия, визия, стратегия и бизнес модели. Често този стратегически процес е изоставен и се обръща повече внимание на оперативния аспект.

Г-н Русков открои и как управленските консултанти могат да бъдат полезни на фирмите в този процес. Както дефинира и Международният съвет на управленските консултанти ICMCI, консултантът генералист е човек с няколко специалности, който може да свърже всички функции в дадена компания в едно цяло.

Консултантът първо трябва да види дали са предприети най-точните задачи. Често мениджърите бъркат симптомите с проблеми. На първия етап следва да се определят точните неща, по които да се работи. На практика консултантът може да определи какви специалисти са необходими за изпълнението на дадено решение.

Г-н Русков подчерта уникалността на всяка компания. В работата си консултантите се водят и от добрите практики на ICMCI, които предупреждават да не се прехвърля една практика в друга компания. В настоящите условия мениджърите трябва да променят начина си на мислене, което също може да се случи с помощта на консултант, който дава различна гледна точка и може да влезе в различни роли.

Вижте подробностите в материала на ТВ „Европа“.