Все още няма коментари

Ин Маркетинг: Комплексни услуги за проектно финансиране

Консултантската фирма „Ин Маркетинг“, ръководена от Андрей Лалов, представи своята дейност по време на традиционната среща „БАУКО и приятели“, проведена виртуално на 24 февруари 2021 г.

„Ин Маркетинг“ е създадена през 2008 г., като профилът на компанията обхваща консултантски услуги в сферата на проектното финансиране; маркетингови изследвания и анализи; както и стратегически изследвания и планиране.

Фирмата работи основно с малки и средни предприятия, като секторната й специализация е машиностроене, а тематичната й специализация включва проекти в сферите на иновациите, модернизацията, енергийната ефективност, човешките ресурси. В тази връзка Андрей Лалов отбеляза, че в страната има отлични специалисти в областта на машиностроенето, но дефицитите са най-вече в областта на тяхната организация и маркетинга.

Услугите, които „Ин Маркетинг“ предлага, включват проектно финансиране, което покрива всички етапи от разработването на проект за финансиране, управление на проекти, постпроектно консултиране и маркетингови консултации.

Като кауза, по която се работи на аналитично и стратегическо ниво, Андрей Лалов сподели повишаване нивото на гражданско участие при формирането и реализацията на публични политики за развитие.

БАУКО пожелава успешни проекти на колегите от „Ин Маркетинг“.