Все още няма коментари

Има ли емоционална ваксина: мястото на емоционалната интелигентност по време на пандемия

В интервю за Bloomberg TV Bulgaria д-р Антонина Кардашева, Ph.D., СМС и член на Управителния съвет на БАУКО, коментира мястото на емоционалното здраве в организационната култура.

Важно е да декодираме информацията, която идва от нашите емоции. Справянето означава да намерим ресурсите, които ни дават устойчивост. На индивидуално ниво това се случва, като опознаем емоциите си и съумяваме да ги организираме по адаптивен начин. Трябва да се прецени за какво е важно да се тревожим, защото на фона на пандемията много хора се тревожат за незначителни неща.

Д-р Кардашева се спря на тенденцията за сливане на личния и професионалния живот при работа от дома. Този период се оказва много важен, за да се предефинират ролите: кой докъде работи, къде е работното място вкъщи, къде е учебното място, защото всички са ангажирани онлайн по някакъв начин.

Отчетливо се забелязва повишаване на самосъзнанието: хората вече знаят какво искат. Те осъзнават, че от тях зависи постигането на личните им цели и личното им благополучие. Така и проучванията за отражението на пандемията върху организациите очертават интересни приоритетни теми: благополучие, щастие, самосъзнание, уелнес.

Оказва се, че до този момент в организационната култура не е имало съзнателно място за емоционалното здраве. Но за ръководителите е важно да познават собствените си емоции, както и емоциите на екипите, които са много по-различни. Емоцията предполага мисленето и дава възможност да се види перспективата, през която се вземат решенията.

Като съвет как можем да се справим с кризисната ситуация д-р Кардашева подчерта фокуса върху това, което е актуално в момента за нас и за семействата ни. Да успеем да извадим ресурсите на устойчивост, да намерим смисъл и цел, както и да използваме и чувството си за хумор.

Хората, които успяват, са тези, които дефинират точно реалността си: аз вземам решение за промяна; тя зависи от мен; аз мога да я осъществя с тези ресурси. Така тези хора моделират нещо ново и различно. В периоди на кризи се поражда и креативност.

Емоционалната ваксина се крие в това да допускаме до разума си само информацията, с която работим, за да видим процесите. Хората трябва да обръщат внимание на сигналите на емоциите и да следят до каква степен променят поведението си.

Вижте цялото интервю с Антонина Кардашева във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.