Все още няма коментари

Динамичен старт на 2018 година

Членовете на БАУКО дадоха динамичен старт на 2018 година на срещата си на 18 януари.

Гергана Мантаркова, председател на управителния съвет на БАУКО, насочи вниманието към приоритетите на Асоциацията и планираните инициативи пред следващите месеци.

Кристиана Казанджиева очерта резултатите от двугодишния проект „Европейски управленски консултант – програма за развитие на компетентностите“, финансиран по програма „Еразъм+“.

На събитието бе представен и посрещнат с „Добре дошъл“ новият координатор на БАУКО Николай Драгов.

Илиана Филипова, член на Комисията по обучение и сертифициране, връчи удостоверенията на ресертифицираните управленски консултанти (СМС). „Ресертифицирането е също толкова важен процес както и сертифицирането. Той изисква огромни усилия, професионализъм и отдаденост,“ сподели тя.

Специални благодарности бяха отправени към членовете на Асоциацията, които през изминалата година са спомагали активно за осъществяването на нейните цели.

Срещата продължи с коктейл и нетуъркинг в приятна обстановка.