Все още няма коментари

Дигитализацията е неизменна част от развитието на всеки бизнес, независимо от неговата големина, индустрия или работа

Калин Димчев, изпълнителен директор на Майкрософт Балкани

Дигиталната трансформация обединява изключително много горещи теми като например Общия регламент за защита на данните (GDPR) и сигурност. За Майкрософт дигитализацията е неизменна част от развитието на всеки бизнес, независимо от неговата големина, индустрия или работа. А вследствие на дигиталната трансформация на бизнеса се променя и начинът на живот, обслужване, разпределението на времето на работа и вкъщи, както и начинът, по който определяме приоритети в ежедневието си.

Стратегическите акценти, които Майкрософт поставя в процеса на дигитална трансформация, са в четири посоки.

На първо място, предоставянето на повече инструменти на служителите (на английски: empowering employees), за да могат да постигат повече в ежедневието си на и извън работното си място, за да могат да работят с данни и информация във всеки един момент, независимо дали се намират в колата, на летището, вкъщи или по време на отпуск.

Втората основна тема е разработването на съвременни продукти и решения за всеки един бизнес. Дигиталните решения свързват този, който предлага, и този, който иска да купи, крайния клиент, по един дигитален канал с информацията от двете страни, и осигуряват сигурна, точна и гарантирана услуга.

На трето място е оптимизацията на бизнес дейностите или осигуряването на по-ефективна и по-достъпна работа на хората в една организация и съкращаване на разходите в определени сфери. Как работи един процес, колко време отнема, как се одобрява кредит в една финансова институция, какви вътрешни и външни ресурси отнема, до колко е готов да чака клиентът за кредит и как бизнесите са готови да подобрят начините, по който обслужват своите клиенти, са все теми на дигиталната трансформация.

И не на последно място е обслужването на самите клиенти. Към всеки един бизнес, малък или голям, има все повече изисквания и различни очаквания за това как ще реагира на желания и очаквания на своите клиенти, за скоростта, с която ще ги обслужи. Това отново е измерение на дигитална трансформация: как бизнесите намират новия, правилен път за обслужване на клиенти си по иновативен и конкурентен начин.

Показателна са статистическите данни от Fortune 500 за компаниите преди 50 години. Средният живот на една компания в този списък е бил 75 години. В момента е с 15 години по-малко. Това означава, че бизнесът се трансформира. Има все повече предизвикателства, които всяка компания трябва да отрази и да предприеме съответните мерки, за да започне нов начин на работа и в конкурентната среда и в сферата на обслужване на своите клиенти. Именно затова и 80% от бизнес лидерите смятат, че ще трябва да направят промяна в сферата на дигиталната трансформация, а за 86% промяната е неизбежна в следващите няколко години, т.е. реакцията трябва да е бърза и мерки трябва да бъдат взети сега.

Важно е и разбирането на бизнес лидерите, че това не е една стъпка, а единна промяна на бизнес модела, за която е необходимо време. Независимо какво решение е взето днес, то ще трябва да се адаптира и ще се променя в постоянно развиващата се среда.

Калин Димчев, изпълнителен директор на Майкрософт Балкани, на дискусията „Дигиталната трансформация: от възможности към реалност“, организирана от Българската асоциация на управленските консултантски организации
на 28 май 2018 г. в София.