Все още няма коментари

COVID-19: Полезна информация и ресурси

Адаптирането и постигането на устойчиво развитие след промените, катализирани от COVID-19, изискват значителни общи усилия. Ето защо от БАУКО продължаваме да създаваме, събираме и споделяме полезна информация и практически насоки за управление при кризата.

Поставихме успешно начало на поредица уебинари по ключови теми, представени от водещи консултантски фирми, членове на БАУКО. До момента са регистрирани близо 400 гледания на записите от събитията. За Ваше удобство по-долу са линковете, на които можете да ги видите:

Мирослава Белчева, старши консултант „Финансова консолидация и планиране“ в Balkan Services, споделя опит в преструктурирането на фирмения бюджет и необходимите мерки за работа в извънредни условия.

Здравко Москов, директор „Сливания и придобивания“, и Кирил Гочев, мениджър „Оценителски услуги“ от KPMG, обръщат внимание на важни моменти в оценителската практика.

Антонина Кардашева, изпълнителен директор на Фондацията за развитие на емоционалната интелигентност и CMC, член на УС и Комисията по обучение и сертифициране към БАУКО, разкрива как могат да се изградят устойчиви архитектурни модели на емоции в период на промени.

Гледните точки, представени от членове на БАУКО, дават ценни насоки и решения в широк спектър от области: кризисен мениджмънт, верига на доставките, адаптиране на бизнес моделите, информационна сигурност, управление на промяната и др.

На специалната страница на уебсайта на БАУКО ще намерите още добри практики за управление след COVID-19 от глобални лидери и професионални организации, както и акценти от бизнес средата в България.

Информацията се обогатява постоянно. Пишете ни на bamco@bamco.bg при въпроси и предложения.